ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

תאריך: 23/02/2012 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בחיפה ° עמודים: 2
בפני כב' השופטת ישראלה קראי-גירון בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980 להלן: "הפקודה" בעניין: אליהו יום טוב ת"ז ********* להלן: "החייב" ובעניין: כונס נכסים רשמי מחוז חיפה להלן: "הכונ"ר" החלטה לאחר שעיינתי בבקשת החייב ובמסמכים המצורפים אליה ולאחר קבלת תגובת הכונס הרשמי (להלן: "הכונ"ר"), אני מחליטה כדלקמן: א.        ניתן צו כינוס לנכסי החייב. ב.        הכונ"ר מתמנה בזאת ככונס לנכסי החייב. ג.         הנני מורה על עיכוב יציאת החייב מן הארץ. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונ"ר; על משטרת ישראל לעכב את יציאת החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה. ד.        הגבלות שהוטלו, ככל שהוטלו, על רישיון הנהיגה של החייב מתוקף הליכי ההוצאה לפועל מבוטלות בזאת ובלבד שהוטלו בגין חובות שנוצרו עובר למתן צו הכינוס. ה.        על החייב לבצע את הפעולות הבאות: 1.        להתייצ...
תאריך: 23/02/2012 ° בית משפט: בית משפט השלום בתל אביב - יפו ° עמודים: 2
בפני כב' הרשם בכיר אבי כהן תובעים 1. אלעד גלס נגד נתבעים 1. מגדל החלטה  דיון מוקדם בתיק זה יתקיים ביום 11 ספטמבר 2012 בשעה 09:00 בפני כבוד  רשם בכיר אבי כהן . במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת הדיון המוקדם ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש בתוך 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 - ("התקנות"). לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור,  אני מורה כדלקמן: 1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום מהיום ועיון בהם תוך 60 יום מהיום.     כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן תוך 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו תוך 60 יום מהיום. 2.ב"כ התובע יגיש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לב"כ הנתבעת תחשיבי נזק בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך לרבות חוות דעת אקטוארית עד 30 ימים לפני מועד ישיבת הדיון המוקדם וב"כ הנתבעת יגיש תחשיבי נזק כאמור עד 15 ימים לפני המועד הנ"ל. 3. דו"חות חקירה אם וככל שיש בהם לתמוך בטענות הנתבעים, יוגשו ישירות ללשכתי במקביל להגשת תחשיביהם. הדו"חות ישמשו לצורך קבלת הצעת ביהמ"ש ולעיון ביהמ"ש בלבד. 4. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30  יום לפני ...
תאריך: 23/02/2012 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 1
מספר בקשה:26 בפני כב' השופט דורון חסדאי מבקשים לוי יצחק נגד משיבים 1 . רשות שמורות הטבע והגנים 2 . מנהל מקרקעי ישראל 3 . רשות שמורות הטבע והגנים 4 . מועצה אזורית חוף הכרמל החלטה ראיתי תשובת התובע לתגובת נת' 1 . אמתין טרם מתן החלטה בבקשה לקבלת תגובות נת' 2 וצד ג' ,במועד שנקצב . ניתנה היום, ל' שבט תשע"ב , 23 פברואר 2012 , בהעדר הצדדים.
ם מלוא נשייתה, היא תקבל רק 17.5% תוספת על החלוקה פרי פאסו בין כל הנושים, לרבות "הסוכנות"; כאשר יתרת סכום הנשייה תעבור לטובת הנושים האחרים השותפים להסכמים, וחלקה של "הסוכנות" יקטן עוד ב- 17.5% בשל דרישת בנק החקלאות לראות גם בו "נושה בעדיפות". בדרך זו, תפסיד "הסוכנות" פעמיים, בעוד ששאר הנושים, לרבות בנק החקלאות, נהנים מכספי נשייתה.

         האמנם ??

         לא בכדי בדברי הסיכום, כותב ב"כ "הסוכנות":

"2.   בבקשה לביטול פסק משקם ובסיכומי המבקש לא נטענו כל טענות כנגד הסוכנות היהודית, מעמדה כנושה מובטחת של האגודה והתמורות שקיבלה.

3.     הסוכנות היהודית אינה מתנגדת לסעדים המבוקשים על-ידי הבנק, לפיהם תיקבע חלוקת התמורות בהתאם לדין הכללי כך שהסוכנות היהודית תקבל את מלוא נשייתה או שתינתן למבקש עדיפות על חשבון הנושים האחרים ולא על חשבון הסוכנות היהודית. בכל אחד מהמקרים לא תיפגע נשייתה של הסוכנות היהודית והתמורה שקיבלה, ועל כן היא אינה מתנגדת לבקשה".

         ברי, כי היענות לעתירה זו של "הסוכנות", כך שהיא תקבל את מלוא נשייתה בטרם חלוקת הכספים לשאר הנושים, הייתה פוגעת בכל הנושים האחרים, לרבות בנק החקלאות; באשר הסכום שהיה נותר לחלוקה, לאחר תשלום מלוא החוב/הנשייה ל"סוכנות", היה מצטמצם מאוד, בשל החלוקה פרי פאסו לכל אחד מן הנושים האחרים.

אני דוחה את טענת בנק החקלאות על-פיה הכוונה בהסכמים אלו ל"נושה בעדיפות" הייתה לראשון המופיע ברשימת השעבודים אצל רשם האגודות השיתופיות מבין הצדדים החתומים על ההסכמים.

בסעיף 4.3 להסכם מיום 6 ביוני 2006, נאמר:

         "מובהר ומוסכם כי צד מהצדדים הנושים יקבע כנושה בעדיפות שדרגתו ראשונה בשעבוד הנדון אך ורק אם לפי סדר הרישום הכרונולוגי שברשימת השעבודים של "התאגיד בחוק" הרלוונטי אצל רשם האגודות השיתופיות הוא עצמו רשום ראשון כנושה בעל השעבוד הנדון..."

כך גם נאמר בהסכם מיום 11 ביוני 2006, המפנה לסעיף 4.3 דלעיל.

ב"כ בנק החקלאות בעצמו בסעיף 3.2 לדברי הסיכום, כותב:

"3.2 היקף השעבוד וטיבו מפורט ברישום השעבודים המתנהל ביחס לאגודה אצל רשם האגודות השיתופיות וצורף כנספח ב' לבקשה".

         "הסוכנות" היא זו הרשומה ראשונה כבעלת שעבוד ראשון לפי סדר הרישום הכרונולוגי שברשימת השעבודים אצל רשם האגודות השיתופיות.

         פירוש אחר אינו מתיישב עם המילים הברורות של ההסכמים ואינו מתיישב עם העמדה אותה הציג בעצמו בנק החקלאות בעניין תיק 7/16/40 עוזה מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ, אשר בנק החקלאות כנושה, היה צד להתדיינות זו.

         (צורף כנספח לסיכומי המשיבים 3, 4).

         בהחלטתו, כותב בין השאר, "המשקם" עו"ד אליהו בן ישראל:

         "הבנק שכח משום מה כי בדיון בפני בעניין מושב שלווה הוא, הבנק, תקף את ההחלטה שבל"ל הינו "נושה בעדיפות" על-פי ההסדר הבין-בנקאי, וכדלקמן:

1.     ... הננו מתנגדים לחלוקת התמורות על-פי טבלת הנשייה שצורפה ונבקשך לקבוע כי בל"ל אינו נושה בעדיפות לפי ההסכם הבין-בנקאי הואיל והשעבוד שנרשם... נרשם לאחר רישום שעבוד שוטף כללי שלטובת הסוכנות היהודית (שעבוד הסוכנות נרשם ביום 2.6.71 ושעבוד בל"ל נרשם ביום 23.7.73... ולפיכך ועפ"י הוראות סעיף 4.3.1 להסכם הבין-בנקאי אין בל"ל נושה בעדיפות..." (פניה מיום 9.9.2004 מס' 1781).

מאוחר יותר (ב- 17.10.2004) חזר בו הבנק מהתנגדותו לקביעת בל"ל כ"נושה בעדיפות" במושב שלווה לאחר שהוברר לו כי אגה"ח שלזכות בל"ל נרשמה ב- 11.1.70 לפני זו שלזכות הסוכנות שנרשמה ב- 2.6.71".

         בנק החקלאות גם אינו נושה "בעדיפות משנית".

         ההסכם מיום 11 ביוני 2006 מגדיר את זהותו של נושה זה:

         "נושה בעדיפות משנית (ההסתדרות הציונית בלבד) (ההדגשה שלי – י.פ.)

כפועל יוצא, אף לא אחד מן החתומים על ההסכמים, לרבות בנק החקלאות, הוא "נושה בעדיפות", או "בעדיפות משנית" הזכאי לתוספת כלשהי על החלוקה פרי פאסו הקבוע בהסכמים.

התוספת של 17.5% אשר ניתנה ל"סוכנות" כפי השיעור של התוספת ל"נושה בעדיפות", מקורה בהסכמתה של "הסוכנות", במקרה הנדון, לקבל עליה את עקרונות ההסכם מיום 11 ביוני 2006. הסכמה זו, זירזה את הליך חלוקת הכספים המגיעים לנושים, והטיבה עם שאר הנושים, לרבות בנק החקלאות, אשר נהנו מויתור "הסוכנות" על קבלת מלוא הנשייה המגיעה לה. בכך גדל חלקו של כל נושה אחר.

תמים דעים אני עם החלטת "המשקם" כי:

        "אין ההסכם יכול למחוק את הוראות החוק ותחולתו רק כאשר השעבוד הראשון הוא של מי מהבנקים. כאן השעבוד הראשון שאין עליו חולק הוא של הסוכנות היהודית והיא זו שזכאית לקבל את התוספת של 17.5%".

         במערכות העובדות ובנסיבות המתוארות, לבנק החקלאות אין כל עדיפות על שאר הנושים.

6.      סוף דבר

         אני דוחה את העתירה/התביעה.

         "המשקם" פעל על-פי סמכותו בחוק ולא חרג ממנה.

         "פסק המשקם" נכון, צודק, ניתן על-פי הדין (החוק והפסיקה) ומבטא את עקרונות עשיית הצדק עם כלל הנושים.

         אין ב"פסק המשקם" כל טעות. בוודאי לא "טעות גלויה על פני הפסק" שהיא תנאי לביטולו של "פסק משקם".

         אני מחייב את בנק החקלאות לשלם למשיבים/הנתבעים את הוצאותיהם, לרבות שכ"ט עו"ד כדלקמן:

-       לבנק הפועלים בע"מ (אגף משכן) סך כולל של 25,000 ₪.

-       לבנק מזרחי טפחות בע"מ, וארגון מושבי הפועמ"ז אגודה מרכזית חקלאית שיתופית בע"מ, ביחד סך הכל את הסך של 25,000 ₪.

-       לסוכנות היהודית לארץ ישראל את הסך של 10,000 ₪.

ניתן היום, ל' שבט תשע"ב , 23 פברואר 2012 , בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.

" ["Pages"]=> string(2) "21" ["LastSaved"]=> string(19) "2012-02-23 07:14:00" } ["LawCase"]=> array(5) { ["CaseName"]=> string(92) "בנק החקלאות נ' זמרת מושב עובדי של הפועל המזרחי ואח' " ["CaseDisplayIdentifier"]=> string(7) "1762-09" ["CourtDisplayName"]=> string(55) "בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו" ["CaseTypeDesc"]=> string(7) "הפ"ב" ["id"]=> string(5) "83598" } } -->
תאריך: 23/02/2012 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ° עמודים: 21
המבקש בנק החקלאות לישראל בע"מ (בפירוק מרצון) ח.צ. 52-001855-7 על-ידי ב"כ עוה"ד מריאנה סרברייר נגד המשיבים 1. זמרת מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ על-ידי ב"כ עוה"ד מנחם צוקר 2. בנק הפועלים בע"מ (אגף משכן) על-ידי ב"כ עוה"ד נמרוד טפר 3. בנק מזרחי טפחות בע"מ 4. ארגון מושבי הפועמ"ז אגודה מרכזית חקלאית שיתופית בע"מ (בכינוס ובפירוק) על-ידי עוה"ד יפתח עניא כונס נכסים ומנהל לארגון שניהם על-ידי ב"כ עוה"ד מרדכי אסיף ואח' 5. הסוכנות היהודית לארץ ישראל על-ידי ב"כ עוה"ד קרן גורביץ' 6. מינהל מקרקעי ישראל 7. שרותי אשראי (ישראל) בע"מ על-ידי ב"כ עוה"ד עמרם גולן פסק דין 1.      פתח דבר:          ביום 30/6/2009 ניתנה החלטה על-ידי המשקם עו"ד יורם וסרצוג (להלן: "המשקם") שעניינו חלוקת יתרת הכספים שנותרו בקופת המנהלה להסדרים במגזר הציבורי (להלן: "המנהלה") לנושיה של "זמר..
תאריך: 22/02/2012 ° בית משפט: בית משפט השלום בהרצליה ° עמודים: 1
בפני כב' השופטת אירית מני-גור תובעים 1. מיטל זדונייסקי נגד נתבעים 1. מדינת ישראל - משרד החינווך 2. ענבל חברה לביטוח בע"מ 3. עיריית הרצליה הודעה על פי הוראת כבוד השופטת מני-גור, הריני להודיעך, כי על פי הנחיית כבוד הנשיאה, תיקי נזקי גוף מועברים לטיפולו של סגן כבוד הנשיאה, כבוד השופט יחזקאל הראל, לשיקול דעתו בקביעת המותב. הדיון בפניי הקבוע ליום 28.2.12 מבוטל. בכבוד רב, טלי פלג, עו"ד עוזמ"ש של כבוד השופטת אירית מני-גור בית משפט השלום בהרצליה